42019Nov
Aptitudinea în muncă

Aptitudinea în muncă

Ce este aptitudinea în muncă?

Aptitudinea în muncă a unei persoane reprezintă capacitatea acesteia din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă, în profesia / funcția pentru care s-a solicitat examenul medical.

Fișa de aptitudine reprezintă centralizarea tuturor informațiilor medicale din cadrul consultului de medicina muncii și ea probează aptitudinea în muncă a unei persoane.

 Numele acestei fișe este de “Fișă de aptitudine” și nu “Fișă de aptitudini”, deoarece ea arată aptitudinea în muncă a unei persoane și nu aptitudinile sale.

Modelul Fișei de aptitudine este stabilit prin legislație și  este reprezentat de Anexa 5 la  H.G. 355/2007 adnotată prin H.G. 1169/2011, unde este reprezentată de Anexa 4, conform imaginii alăturate.

Când se eliberează fișa de aptitudine?

Fișa de aptitudine se eliberează în urma fiecărui consult de medicina muncii,indiferent dacă este vorba despre:

 • consult de angajare,
 • consult de adaptare,
 • consult de reluarea activității,
 • consult de supraveghere specială,
 • consult periodic.

De asemenea, la fiecare schimbare de funcție sau de riscuri este necesară eliberarea altei fișe de aptitudine.

Cine eliberează fișa de aptitudine?

Fișa de aptitudine se eliberează doar de către Medicul de Medicina Muncii cu care compania ta este în relație de colaborare.

Fișa de aptitudine se eliberează în 3 exemplare:

 • Un exemplar se înmânează angajatorului
 • Un exemplar se înmânează angajatului
 • Un exemplar rămâne la dosarul medical.

Fișa de aptitudine are valabilitate de maxim un an (în funcție de domeniul de activitate al firmei și de  starea de sănătate a persoanei examinate).

Avizul medicului de Medicina Muncii

Fișa de aptitudine poate fi finalizată în 4 variante, cu avizul:

 • APT
 • APT CONDIȚIONAT
 • INAPT TEMPORAR
 • INAPT

“Apt condiționat” – persoanei examinate i se fac anumite recomandări de tip medical, aptitudinea fiind condiționată de respectarea acestora

“Inapt temporar”  – incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care a fost examinat, până la reevaluareasănătății de către medicul de Medicina Muncii

“Inapt” – incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care a fost examinat

Obligații în caz de “Apt condiționat” 

Ce obligații au angajatorii

Să se asigure că fiecare angajat a primit un exemplar al fișei de aptitudine
Să se asigure că fiecare angajat a luat la cunoștință de recomandările din fișa de aptitudine
Să se asigure că fiecare angajat respectă recomandările din fișa de aptitudine
Să adapteze postul de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice și la starea de sănătate a lucrătorului
Să îndrume persoana către un alt loc de muncă, daca organigrama companiei permite acest lucru
Să solicite sprijinul Agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de Medicina Muncii, în cazul în care în organigrama companiei nu sunt locuri de muncă disponibile compatibile cu recomandările din fișa de aptitudine
Să se asigure că lucrătorul se prezintă la examenele de Supraveghere specială
Să verifice valabilitatea fișelor de aptitudine ale lucrătorilor, în special a celor cu fișa de aptitudine finalizată cu avizul “Apt condiționat”

 Ce obligații au angajații

 Să se asigure că au primit un exemplar al fișei de aptitudine

Să se asigure că au luat la cunoștință de recomandările din fișa de aptitudine
Să respecte recomandările din fișa de aptitudine

Să se prezinte la examenele medicale de Supraveghere specială, conform planificării efectuate de către medicul de Medicina Muncii
Să prezinte medicului de Medicina Muncii adeverințe medicale sau scrisori medicale recente de la medicul specialist la care este în evidență
Să coopereze cu angajatorul și cu medicul de Medicina Muncii
Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *